/ Pracoviská

Pracoviská

Základná umelecká škola Jozefa Kresánka so sídlom na Karloveskej 3 má svoje elokované pracoviská v mestských častiach Karlova Ves, Lamač a Záhorská Bystrica.
Karloveská 3 – sídlo školy

Karloveská 3 – sídlo školy

+421 2 65420465
zus@zuskresanka.sk

Karloveská 3
841 04 Bratislava - Karlova Ves

Zobraziť
EP Sekulská 3

EP Sekulská 3

+421 2 65428948
zus@zuskresanka.sk

Sekulská 3
841 04 Bratislava - Karlova Ves

Zobraziť
EP Majerníkova 60

EP Majerníkova 60

+421 2 65420465
zus@zuskresanka.sk

Majerníková 60
841 05 Bratislava - Karlova Ves

Zobraziť
EP ZŠ Malokarpatské nám. 1

EP ZŠ Malokarpatské nám. 1

+421 2 65420465
zus@zuskresanka.sk

ZŠ Malokarpatské nám.1
841 03 Bratislava - Lamač

Zobraziť
EP Zlatohorská 18

EP Zlatohorská 18

+421 2 64365327
zus@zuskresanka.sk

Zlatohorská 18
841 03 Bratislava - Lamač

Zobraziť
EP ZŠ Hargašova

EP ZŠ Hargašova

+421 2 65420465
zus@zuskresanka.sk

Hargašova 5 (areál ZŠ)
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica

Zobraziť
EP Čsl. tankistov 134

EP Čsl. tankistov 134

+421 2 65420465
zus@zuskresanka.sk

Čsl. tankistov 134 (býv.Knižnica)
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica

Zobraziť
EP Čsl. tankistov 34

EP Čsl. tankistov 34

+421 2 65420465
zus@zuskresanka.sk

Čsl. tankistov 34 (Ľudový dom)
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica

Zobraziť

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava