/ O nás / Vedenie školy a zamestnanci

Vedenie školy a zamestnanci

Na našich žiakoch nám záleží. 

Vedenie školy

Mgr. Miriam Trgová

Riaditeľka školy, Violončelo, Hudobná náuka

trgova@zuskresanka.sk
+421 265 443 932

Kontaktovať

Mgr. Iveta Majláthová

Štatutárna zástupkyňa riaditeľky, Klavír

majlathova@zuskresanka.sk
+421 265 420 465

Kontaktovať

Anna Buranovská

Pedagogická zástupkyňa riaditeľky 1, Vedenie PK Keyboard, Akordeón, Bicie nástroje

buranovska@zuskresanka.sk
+421 903 620465

Kontaktovať

Mgr. Ľubomír Današ

Pedagogický zástupca riaditeľky 2, Korepetície TO, Keyboard

danas@zuskresanka.sk
+421 903 620 465

Kontaktovať

Iveta Juríčková

Personálna a mzdová referentka

jurickova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Zoznam pedagogických zamestnancov

Mgr. Ingrid Abrahamfyová

Výtvarná tvorba

abrahamfyova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. ArtD Mária Andrejková

husle

andrejkova@zyskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Branislav Belorid

Zobcová flauta, pozauna, trúbka), Fusion Division

belorid@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Zuzana Boteková

Výtvarná tvorba

botekova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Barbora Botošová

Husle

botosova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Slávka Brezinová

Výtvarná tvorba, Počítačová grafika

vytvarna.zus@gmail.com, brezinova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Michal Brtáň

Bicie nástroje

brtan@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. et Mgr. Matej Čertík

Dramatická a slovesná tvorba, DS LANO

certik@zuskresanka.sk

Kontaktovať

DiS Miriam Dordová

Tanec

dordova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. Laura Durňáková

Klavír, Korepetície

durnakova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. Roman Ďurka

Gitarika, Gitara

durka@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Administratívno – technické oddelenie

Ing. Ľudmila de Horde Kostelná

Referentka

+421 2 65420465
dehorde@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Miriam Krausová

Ekonómka

Ing. František Šulek

Školník

+421 2 65420465

Kontaktovať

Elena Jarovská

Informátor

Eva Tomášková

Informátor

Darina Danielová

Upratovačka

Andrea Horky

Upratovačka

Iveta Nagyová

Upratovačka

Anna Šišová

Upratovačka

Alena Bilačičová

školská agenda

bilacicova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava