/ Koncepcia rozvoja školy

Koncepcia rozvoja školy

Koncepcia rozvoja Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka na obdobie rokov 2019/2022


Koncepcia rozvoja školy 2019 -2022.pdf

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava