/ O nás / Združenie rodičov školy

Združenie rodičov školy

Výbor Združenia rodičov pri ZUŠ Jozefa Kresánka 

Predseda:
Ing. Michal Kopecký

Členovia:

Radoslav  Ďurajka, 

Iveta Juríčková, 

Helena Kačurová, 

Zuzana Krajčiová, 

Martina Martinková, 

Michal Nôta, 

Agáta Pavlík, 

Katarína Petrlová, 

Martin Roman

 Deti a umenie n.f.
Účelom neinvestičného fondu je vytvorenie podmienok pre zachovanie činnosti Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka v miestach jej pôsobnosti a ďalší rozvoj žiakov v záujmovej a kultúrnej oblasti, ako aj podpora žiakov pre pestovanie a uchovanie tradícií z rôznych oblastí Slovenska.

Správna rada:

Vladimíra Marišlerová
Hana Kopecká
Anna Buranovská

Dozorná rada:
Pavol Latta

Milina Schifferdeckerová, 

Kristína Luptáčiková

Správca fondu:
Anna Gondášová
IČO: 31746705
DIČ: 2020897450

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava