/ Štúdium / Umelecké súbory

Umelecké súbory

Umelecké súbory sú ako srdce našej školy. Spájajú tvorivo a radostne nielen deti, ale aj pedagógov a rodičov a vôbec všetkých našich divákov.

Sláčikový orchester Junior

Sláčikový orchester Junior

Zistiť viac
Detský spevácky zbor Margarétka

Detský spevácky zbor Margarétka

Zistiť viac
Detský spevácky zbor Kresánik

Detský spevácky zbor Kresánik

Zistiť viac
Súbor zobcových fláut Luskáčik

Súbor zobcových fláut Luskáčik

Zistiť viac
Súbor GITARIKA

Súbor GITARIKA

Zistiť viac
Súbor Akordika

Súbor Akordika

Zistiť viac
Divadelný súbor Lano

Divadelný súbor Lano

Zistiť viac
Detský folklórny súbor Čečinka

Detský folklórny súbor Čečinka

Zistiť viac
Folklórny súbor Čečina

Folklórny súbor Čečina

Zistiť viac
Súbor moderného tanca Minigma

Súbor moderného tanca Minigma

Zistiť viac
Súbor moderného tanca Divertída

Súbor moderného tanca Divertída

Zistiť viac
Fusion Division

Fusion Division

Zistiť viac

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava