/ Zverejňovanie informácií

Zverejňovanie informácií

Faktúry

Názov dokumentu Formát Veľkosť súboru
Faktúry 2024 XLS 63.00 kB Stiahnúť
Faktúry 2023 XLS 100.50 kB Stiahnúť
Faktúry 2022 XLSX 30.29 kB Stiahnúť
Faktúry 2021 XLSX 29.25 kB Stiahnúť
Faktúry 2020 XLSX 30.02 kB Stiahnúť
Faktúry 2020 január XLS 27.00 kB Stiahnúť
Faktúry 2019 XLSX 70.92 kB Stiahnúť
Faktúry 2018 XLSX 54.48 kB Stiahnúť
Faktúry 2017 XLSX 61.66 kB Stiahnúť
Faktúry 2016 XLSX 38.43 kB Stiahnúť
Faktúry 2015 - 1 DOCX 35.96 kB Stiahnúť
Faktúry 2015 XLSX 10.28 kB Stiahnúť
Faktúry 2014 XLSX 18.67 kB Stiahnúť
Faktúry 2013 XLS 104.00 kB Stiahnúť
Faktúry 2022 XLSX 30.29 kB Stiahnúť
Faktúry apríl 2023 XLS 34.50 kB Stiahnúť
Faktúry máj 2023 XLS 33.50 kB Stiahnúť
Faktúry jún 2023 XLS 35.50 kB Stiahnúť
Faktúry júl 2023 XLS 34.50 kB Stiahnúť
Faktúry august 2023 XLS 33.50 kB Stiahnúť
FA 23023 XLS 66.00 kB Stiahnúť

Objednávky

Názov dokumentu Formát Veľkosť súboru
Objednávky 2024 XLS 41.50 kB Stiahnúť
Objednávky 2023 XLS 54.50 kB Stiahnúť
Objednávky 2022 XLS 42.50 kB Stiahnúť
Objednávky 2021 XLS 45.00 kB Stiahnúť
Objednávky 2020 XLSX 19.31 kB Stiahnúť
Objednávky 2019 XLSX 15.42 kB Stiahnúť
Objednávky 2018 XLSX 24.19 kB Stiahnúť
Objednávky 2017 XLSX 24.52 kB Stiahnúť
Objednávky 2016 XLS 40.50 kB Stiahnúť
Objednávky 2015 - 1 DOCX 11.20 kB Stiahnúť
Objednávky 2015 DOCX 14.63 kB Stiahnúť
Objednávky 2014 DOCX 15.56 kB Stiahnúť

Verejné obstarávanie

Názov dokumentu Formát Veľkosť súboru
Verejné obstarávanie DOCX 11.84 kB Stiahnúť

Zmluvy 2021

Názov dokumentu Formát Veľkosť súboru
Zmluva o dielo PDF 4.32 MB Stiahnúť
Zmluva o prenájom koncertnej sály PDF 1.24 MB Stiahnúť
Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní Cimbalový Prešporok PDF 1.95 MB Stiahnúť
Dodatok 1 Rámcová dohoda PDF 124.81 kB Stiahnúť
Rámcová zmluva PDF 1.64 MB Stiahnúť
Dodatok č.1 Zmluva o vedení účtovníctva PDF 848.98 kB Stiahnúť
Zmluva o prenájme nebytových priestorov PDF 2.33 MB Stiahnúť

Zmluvy 2020

Názov dokumentu Formát Veľkosť súboru
Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby PDF 2.23 MB Stiahnúť
Zmluva o spolupráci PDF 2.38 MB Stiahnúť
Zmluva o dodávke zemného plynu PDF 4.46 MB Stiahnúť
Dodatok k zmluve Telekom PDF 2.16 MB Stiahnúť
Dodatok k zmluve s Edenred PDF 2.17 MB Stiahnúť
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb PDF 945.83 kB Stiahnúť

Zmluvy 2022

Názov dokumentu Formát Veľkosť súboru
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu PDF 3.80 MB Stiahnúť
Zmluva o spolupráci PDF 2.49 MB Stiahnúť
Zmluva o poskytovaní verejných služieb PDF 4.08 MB Stiahnúť
Zmluva o poskytovaní služieb PDF 7.07 MB Stiahnúť
Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní Celoslovenskej súťaže v hre na cimbale PDF 1.57 MB Stiahnúť
Dohoda o spolupráci MČ Lamač, ZŠ Lamač a ZUŠ J. Kresánka PDF 3.18 MB Stiahnúť
Zmluva o nájme nebytových priestorov PDF 1.79 MB Stiahnúť
Dodatok č.2 k Zmluve o vedení účtovníctva PDF 237.28 kB Stiahnúť

Zmluvy 2018

Názov dokumentu Formát Veľkosť súboru
Zmluva o poskytovaní služieb PDF 2.02 MB Stiahnúť
Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní Cimbalový Prešporok PDF 1.30 MB Stiahnúť
Zmluva na vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie PDF 2.03 MB Stiahnúť
Zmluva na plnenie úloh civilnej ochrany PDF 2.22 MB Stiahnúť

Zmluvy 2017

Názov dokumentu Formát Veľkosť súboru
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu PDF 3.02 MB Stiahnúť
Zmluva o združenej dodávke elektriny PDF 3.45 MB Stiahnúť
Zmluva o spolupráci PDF 2.42 MB Stiahnúť
Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní Celoslovenskej súťaže v hre na cimbale PDF 1.31 MB Stiahnúť
Rámcová dohoda s SPP PDF 10.90 MB Stiahnúť
Zmluva o nájme nebytových priestorov PDF 2.76 MB Stiahnúť
Dodatok k zmluve s Edenred PDF 1.71 MB Stiahnúť
Dodatok č.1 k rámcovej dohode PDF 4.65 MB Stiahnúť
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov PDF 955.72 kB Stiahnúť

Zmluvy 2023

Názov dokumentu Formát Veľkosť súboru
Zmluva o spolupráci PDF 0.98 MB Stiahnúť
Darovacia zmluva PDF 1.52 MB Stiahnúť
Zmluva o spolupráci PDF 4.44 MB Stiahnúť
Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní Celoslovenskej cimbalovej prehliadky PDF 1.34 MB Stiahnúť
Zmluva o dielo PDF 3.50 MB Stiahnúť
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu PDF 21.80 MB Stiahnúť
Splnomocnenie k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu PDF 731.02 kB Stiahnúť
Zmluva o združenej dodávke elektriny PDF 9.67 MB Stiahnúť
Dohoda o spolupráci MČ Lamač, ZŠ Lamač a ZUŠ J. Kresánka PDF 5.39 MB Stiahnúť
Dodatok č.3 k Zmluve o vedení účtovníctva PDF 236.14 kB Stiahnúť

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

Názov dokumentu Formát Veľkosť súboru
Správa o Výchovno-vzdelávacej činnosti 2010 - 2011 PDF 1.28 MB Stiahnúť
Správa o Výchovno-vzdelávacej činnosti 2011 - 2012 PDF 728.59 kB Stiahnúť
Správa o Výchovno-vzdelávacej činnosti 2012 - 2013 PDF 0.97 MB Stiahnúť
Správa o Výchovno-vzdelávacej činnosti 2013 - 2014 PDF 827.98 kB Stiahnúť
Správa o Výchovno-vzdelávacej činnosti 2014 - 2015 PDF 847.98 kB Stiahnúť
Správa o Výchovno-vzdelávacej činnosti 2015 - 2016 PDF 0.98 MB Stiahnúť
Správa o Výchovno-vzdelávacej činnosti 2016 - 2017 PDF 803.47 kB Stiahnúť
Správa o Výchovno-vzdelávacej činnosti 2017 - 2018 PDF 1.27 MB Stiahnúť
Správa o Výchovno-vzdelávacej činnosti 2018 - 2019 PDF 952.92 kB Stiahnúť
Správa o Výchovno-vzdelávacej činnosti 2019- 2020 PDF 821.07 kB Stiahnúť
Správa o Výchovno-vzdelávacej činnosti 2020 - 2021 PDF 769.86 kB Stiahnúť
Správa o Výchovno-vzdelávacej činnosti 2021 - 2022 PDF 876.12 kB Stiahnúť
Správa o Výchovno-vzdelávacej činnosti 2022 - 2023 PDF 924.62 kB Stiahnúť

Zmluvy 2024

Názov dokumentu Formát Veľkosť súboru
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu PDF 3.21 MB Stiahnúť
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného alebo krajského kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionáln PDF 1.22 MB Stiahnúť
Zmluva o spolupráci č. HS 2100/006/2019/08S PDF 5.65 MB Stiahnúť
Zmluva o výpožičke č. 104-2024 PDF 2.84 MB Stiahnúť
Zmluva o zabezpečení podujatia umeleckého výkonu a postúpení licencie na jeho použitie č.260-2024 PDF 2.43 MB Stiahnúť

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava