/ Galérie / 55 osobností - naši absolventi a dnes naši kolegovia

55 osobností - naši absolventi a dnes naši kolegovia

Na záver projektu 55 osobností Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka pri príležitosti 55.výročia založenia školy Vám predstavujeme viacerých absolventov našej školy. Ide o absolventov naprieč všetkými odbormi, ktorí nesú odtlačok našej ZUŠ nielen vo svojich umeleckých profesiách, ale v súčasnosti pôsobia ako pedagógovia na našej škole. Posúvajú ďalej k novým žiakom nielen to, čo sa na našej škole naučili, ale aj svoje vlastné nové skúsenosti a poznatky. Rozvíjajú odkaz svojich predchodcov pedagógov a v nových generáciách detí podporujú ich talent a sprevádzajú ich v hľadaní radosti z tvorivosti, múzickosti, hravosti, ale aj usilovnosti a vytrvalosti.  Absolventi - učitelia. 

Prajeme Vám krásne leto a ďakujeme, že ste sledovali náš projekt  55 osobností. 

Poďakovanie za tvorbu projektu 55 osobností patrí pani Slávke Brezinovej, pani Miriam Kalinkovej, pani Etele Nôtovej, pani Branke Miklánkovej, pani zástupkyni Anne Buranovskej, pani zástupkyni Ivete Majláthovej a pánovi zástupcovi Ľubomírovi Današovi ako aj všetkým 55 osobnostiam. 

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava