/ Galérie / 55 radostí - Absolventské predstavenie žiakov tanečného odboru Tanečné defilé

55 radostí - Absolventské predstavenie žiakov tanečného odboru Tanečné defilé

Tanečné defilé - Absolventské predstavenie žiakov tanečného odboru sa konalo dňa 2. júna 2024 v Dome kultúry Dúbravka. 

Týždne, mesiace a roky sa absolventi venovali štúdiu tanca, prekonávali svoje limity, naťahovali svoje svaly a šľachy, posilňovali, trénovali kondíciu, rýchlosť, ľahkosť a eleganciu pohybu, zápasili – alebo aj nezápasili – s vlastnou lenivosťou, s nekompromisným rytmom, neskôr i s priestorom... ...a tento zápas samozrejme vyhrali. Ako inak, sú talentovaní, a majú vynikajúcich učiteľov. 

Predstavili sa v choreografiách, ktoré sú vyvrcholením ich štúdia rôznych tanečných techník. Ako už isto viete, na hodinách sa cibrili v technike klasického, ľudového, kreatívneho i džezového tanca. A všetky tieto techniky sa zúročili práve na javisku v ich absolventskom predstavení. 

Na Tanečnom defilé  prestavení účinkovali absolventi 4P z tried Miriam Dordovej a Jany Scheinerovej a absolventi 4NS z triedy Etely Nôtovej, Hany Kopeckej a Dagmar Surovičovej. Videli sme 22 tanečných čísel, pestrú paletu žánrov a kostýmov, ale predovšetkým vynikajúcich výkonov našich tanečníkov. Absolventi si na pódiu prevzali spomienkové darčeky, ktoré im odovzdali a do ďalších rokov života  popriali všetko dobré pani riaditeľka Miriam Trgová a predseda Združenia rodičov pán Michal Kopecký. Dlhotrvajúci skandovaný potlesk bol pre našich absolventov zaslúženou odmenou.

Foto p. Miroslav Šimko

Foto p. Radoslav Marko

Defile_239x114cm_2024.pdf


ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava