/ Galérie / 55 radostí - DAJ LIKE AKORDEÓNU 16.5.2024

55 radostí - DAJ LIKE AKORDEÓNU 16.5.2024

Koncertné stretnutie bratislavských akordeónistov, ktoré organizovala naša ZUŠ, sa konalo dňa 16. mája 2024 v koncertnej sále školy na Sekulskej ulici. Stretnutie začalo popoludní workshopom učiteľov a žiakov s Markétou Laštovičkovou, vynikajúcej akordeonistky, víťazky medzinárodných súťaží, pedagogočky a autorky inštruktívnych materiálov pre deti a mládež.  Podvečer sa konala koncertná prehliadka žiakov bratislavských aj mimobratislavských ZUŠ a cirkevného konzervatória v Bratislave. Koncertná prehliadka bola veľkou motiváciou, stretla sa s nadšením u pedagógov a ich žiakov a prítomné publikum ocenilo účinkujúcich zaslúženým potleskom. Podujatie sa konalo v rámci osláv 55. výročia založenia školy.


Daj like 2024 program koncertu.docx

Záznam koncertu na youtube


ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava