/ Galérie / 55 radostí - I. Absolventský koncert žiakov Hudobného odboru

55 radostí - I. Absolventský koncert žiakov Hudobného odboru

I. Absolventský koncert žiakov hudobného odboru sa bude konal dňa 4. júna 2024 v koncertnej sále školy na Sekulskej ulici. Predstavilo sa 13 absolventov prvého aj druhého stupňa, klaviristi speváci, gitaristi aj flautisti. Naši absolventi predviedli výborné výkony a vyslúžili si zaslúžený potlesk prítomných divákov. Absolventom sa prihovorili pani zástupkyňa Anna Buranovská a členka výboru rodičov pani Helena Kačurová a ako pamiatku na dnešný absolventský výkon odovzdali absolventom spomienkový darček.

Záznam koncertu na youtube

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava