/ Galérie / 55 radostí - II. absolventský koncert žiakov Hudobného odboru

55 radostí - II. absolventský koncert žiakov Hudobného odboru

II. Absolventský koncert žiakov Hudobného odboru sa bude konal dňa 5. júna 2024 v koncertnej sále školy na Sekulskej ulici. Tentoraz sa predstavilo 17 absolventov prvého aj druhého stupňa, klaviristov spevákov, gitaristov, cimbalistov a dychárov. Naši absolventi predviedli vynikajúce výkony, urobili radosť prítomným divákom, za čo si vyslúžili dlhotrvajúce potlesky. Pani zástupkyňa Iveta Majláthová a predseda Rady rodičov pán Michal Kopecký poďakovali za krásne výkony na koncerte, popriali absolventom veľa úspechov v ich ďalšom štúdiu a živote a odovzdali im spomienkové darčeky na dnešný významný deň ich života.

II. absolventský koncert.docx

Záznam koncertu na youtubeZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava