/ Galérie / 55 radostí - Jarný koncert dychového oddelenia

55 radostí - Jarný koncert dychového oddelenia

Jarný koncert dychového oddelenia sa konal v utorok 26. marca v Koncertnej sále školy na Karloveskej 3. Koncert sa konal v rámci osláv 55. výročia založenia našej školy. Okrem sólových čísel - hra na zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne, pozaune či trúbke, sa predstavil aj súbor zobcových fláut Luskáčik pod vedením pani Dany Tschegg. Zaznela tiež veľmi vydarená skladba žiačky kompozície Márie Emelianovej, ktorú aj sama interpretovala na klavíri spolu s trombónistom Jakubom Kopeckým.

Jarný koncert dychového oddelenia.docx

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava