/ Galérie / 55 radostí - Jarný sláčikový koncert

55 radostí - Jarný sláčikový koncert

Dňa 19. marca sa v koncertnej sále školy konal v rámci osláv 55. výročia založenia školy Jarný sláčikový koncert. Na koncerte sa predstavili žiaci sláčikového oddelenia - huslisti, violončelisti aj kontrabasisti. Na koncerte zaznelo viac ako dvadsať skladieb rôznych období, od baroka až po súčasnú tvorbu, účinkovalo 21 mladých umelcov a sedem korepetítorov. Účinkujúci si za svoje výkony vyslúžili zaslúžený aplauz prítomných divákov.

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava