/ Galérie / 55 radostí - koncert Hurá na prázdniny 3

55 radostí - koncert Hurá na prázdniny 3

Posledný záverečný koncert hudobného odboru Hurá na prázdniny III sa konal dňa 17. júna v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.  Okrem sólových čísel sme si vypočuli aj komorné zoskupenia, súbor zobcových fláut Luskáčik pod vedením Dany Tschegg a súbor Veľká Gitarika pod vedením Heleny Roglovej a Romana Ďurku. Bol to skutočne mimoriadny koncert s vynikajúcimi výkonmi mladých umelcov, ktorý zavŕšil 55 podujatí venovaných 55. výročiu založenia školy. Na záver pani riaditeľka Miriam Trgová poďakovala žiakom a ich pedagógom a všetkým prítomným popriala leto plné oddychu a pekných zážitkov.

Foto: Ľubomír Današ 

Program Hurá na prázdniny III..docx

Záznam koncertu na youtube


ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava