/ Galérie / 55 radostí - Roztancovaný svet 2

55 radostí - Roztancovaný svet 2

V rámci osláv 55. výročia založenia školy sa dňa 6. apríla v Dome kultúry Dúbravka konalo druhé tanečné predstavenia s názvom Roztancovaný svet 2. Mali sme možnosť vidieť 13 tanečných čísel, od prvých ročníkov až po žiakov druhého stupňa a tiež súbor moderného tanca Divertída. Pre najmenších žiakov to bolo ich prvé verejné vystúpenie, na pódiu stáli prvý krát. Ale nikto z tanečníkov sa tejto výzvy nezľakol a videli sme predstavenie plné elánu, nadšenia a radosti, pestré kostýmy, rôzne tanečné žánre a najmä vynikajúce výkony našich tanečníkov. Dom kultúry v závere predstavenia rozburácal skandovaný potlesk divákov, ktorí nadšene odmenili našich účinkujúcich. Programom sprevádzala Jasana Kerďová.

Foto: p. Červená

Trailer z vystúpenia

Bilten RS 2.pdfZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava