/ Galérie / 55 radostí - Roztancovaný svet 3

55 radostí - Roztancovaný svet 3

Roztancovaný svet 3 bol názov vystúpenia žiakov tanečného odboru, ktoré sa konalo v rámci osláv 55. výročia založenia ZUŠ Jozefa Kresánka dňa 7. apríla v Dome kultúry Dúbravka. Naši tanečníci a ich pedagógovia si pripravili 14 rôznorodých choreografií, ktoré s nadšením a radosťou predviedli prítomným divákom. Predstavili sa žiaci od 1. ročníkov až po žiakov II. stupňa a tiež súbor moderného tanca Veľká Minigma. Pre mnohé z detí to bolo prvé vystúpenie v živote, ale na ich výkonoch to vôbec nebolo poznať. Návštevníkom predstavenia sa tanečný večer veľmi páčil, čo vyjadrili dlhotrvajúcim skandovaným potleskom, ktorý si účinkujúci určite za svoje výkony zaslúžili.

Trailer z vystúpenia

Bilten Roztancovaný svet 3.pdf

Foto od Denisy Vargovej

Foto z vystúpenia od p. ČervenejZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava