/ Galérie / Cena riaditeľky školy

Cena riaditeľky školy

Aj v tomto školskom roku bola udelená cena riaditeľky školy žiakom z každého odboru za mimoriadne úspechy počas štúdia na Základnej umeleckej škole Jozefa Kresánka v školskom roku 2023/2024. Tento rok udelila pani riaditeľka Miriam Trgová cenu za literárno-dramatický odbor Sofii Fratričovej, za tanečný odbor Adele Húskovej, za výtvarný odbor Eme Machajdíkovej a za hudobný odbor Soni Paškovej a Veronike Šmotlákovej. Oceneným žiačkam gratulujeme!
ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava