/ Galérie / Koncert pre Karlovešťanov

Koncert pre Karlovešťanov

V stredu 12. júna sa na námestí sv. Františka konal druhý unikátny koncert pre Karlovešťanov, na ktorom sa predstavil Sláčikový orchester Junior, detské spevácke zbory Margarétka a Kresánik, kapely populárnej hudby Fusion Division a Tiny Tunes, aj ľudovej hudby DFS Čečinka. Na koncerte zaznel program Gala 55, ktorý bol uvedený už na koncerte k 55. výročiu založenia školy, populárne melódie od Františka Krištofa Veselého, Deža Ursínyho, Miroslava Žbirku, Petra Lipu, Oskara Roszu, Karola Duchoňa a ďalších slovenských umelcov a kapiel, či hudba zo slovenských filmov. Orchester viedla pani Vlasta Veľasová a zbory pán Peter Rezník. Diváci, ktorí sa koncertu zúčastnili, boli vystúpením našich súborov nadšení a búrlivým potleskom si vyžiadali aj prídavok.

Foto: Ľubomír Današ

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava