/ Galérie / Tanečná súťaž „Pohyb bez bariér“

Tanečná súťaž „Pohyb bez bariér“

Na tanečnej súťaži „Pohyb bez bariér“, ktorá sa konala v dňoch 23.-24. marca 2024 v DK Zrkadlový háj sa zúčastnili žiaci z tried Jany Scheinerovej a Kristíny Ihnátovej a v konkurencii množstva tanečných súborov si priniesli si diplomy za účasť.

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava