/ Galérie / Tanečná súťaž Zlatý kľúčik 2024

Tanečná súťaž Zlatý kľúčik 2024

Na tanečnej súťaži Zlatý kľúčik v Nových Zámkoch dňa 10.5.2024 sa z našej školy zúčastnilo viac ako 80 tanečníkov a predstavili sa v deviatich choreografiách. Na súťaži sa naši žiaci umiestnili :  

Kategória scénický tanec -  Deti 2 - malé choreografie 

2. miesto - choreografia "SHARKS", pedagóg: Etela Nôtová, choreografia: Soňa Zajícová

Kategória scénický tanec - junior - duo 

3. miesto - choreografia "TRAIN WRECK", pedagóg: Hana Kopecká, choreografia: interprétky

Kategória scénický tanec - mládež - formácie 

3. miesto - choreografia "LOVE YOURSELF", pedagóg a choreografia: Soňa Zajícová

Aj ostatné choreografie, ktoré síce v konkurencii 107 choreografií nezískali umiestnenie podali výborné výkony a  žiakom aj ich pedagógom patrí poďakovanie za prípravu skvelú reprezentáciu našej školy .  

Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava