/ Projekty / Cimbalový Prešporok

Cimbalový Prešporok

Elektronická prihláška  -  poslať do 13.10.2023!


Celoslovenská súťaž v sólovej hre na cimbale žiakov ZUŠCimbalový Prešporok 2023 informačný leták.pdf


Poslaním súťaže je podchytiť talentovaných žiakov, ktorí sa rozhodli venovať hre na cimbale. Od roku 2011 každoročne sprostredkováva stretnutia mladých cimbalistov a ich pedagógov. Vytvára priestor na výmenu skúseností týkajúcich sa problematiky a špecifikách hry na cimbale, na jeho uplatnení a poslaní v hudbe, tiež jeho prezentáciu na verejnosti a koncertných pódiách. 

Cimbalový Prešporok 2022

Cimbalový Prešporok 2021

Cimbalový Prešporok 2020

Cimbalový Prešporok 2019

Cimbalový Prešporok 2018

Cimbalová prehliadka 2017 a Svetový cimbalový kongres

Cimbalová prehliadka 2016

Cimbalová prehliadka 2015

 

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava